Dofinansowania, dotacje i ulgi dla fotowoltaiki


Dotacja Mój Prąd
Kontynuacja programu Mój Prąd. Jest to dofinansowanie w formie dotacji instalacji fotowoltaicznej dla domu. W 2020 roku wynosiło do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 3000 zł. Obecnie trwają pracę nad uruchomieniem 3 edycji programu - Mój Prąd 3.0. Przewidywana wysokość dofinansowania jest obecnie przedmiotem ustaleń w Ministerstwie Klimatu i Środowiska we współpracy z NFOŚiGW. Jak podał NFOŚiGW rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na dzień 1 lipca 2021 roku. Zmiany dotyczą daty ponoszenia kosztów kwalifikowanych. W trzeciej edycji programu rozpatrywane będą mikroinstalacje fotowoltaiczne, na które koszty kwalifikowane zostały poniesione od dnia 1 lutego 2020

 • Maksymalna kwota 3000 zł
 • Start programu 01.07.2021
 • Koszty kwalifikowane od 01.02.2021
 • Moc instalacji od 2 kWp do 10 kWp
Ulga termomodernizacyjna
Termomodernizacja jest przedsięwzięciem, które ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię

 • Z ulgi mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynku jednorodzinnego którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
 • Ulga termomodernizacyjna dotyczy budynku mieszkalnego jednorodzinnego czyli wolno stojącego lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Budynek powinien stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość, maksymalnie może być w nim wydzielone dwa lokale mieszkalne lub jeden mieszkalny i jeden użytkowy o powierzchni nie większa niż 30% całości. W przypadku  instalacji fotowoltaicznej , ulga przysługuje także przy montażu na garażu czy budynku gospodarczym służącym budynkowi mieszkalnemu, jeśli nie ma technicznych możliwości zamontowania jej na dachu budynku jednorodzinnego.
 • Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł na podatnika, niezależnie od liczby inwestycji i budynków, których jest właścicielem. Jeśli dwóch współwłaścicieli lub małżonków korzystających ze wspólnego opodatkowania dokona termomodernizacji w tym samym budynku to każdy z nich może odliczyć całość poniesionych wydatków.
 • Podatnicy, którzy dopiero budują dom jednorodzinny – nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Odliczenie przysługuje tylko z tytułu termomodernizacji budynków już wybudowanych, czyli takich których budowa została formalnie zakończona.
 • Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki wypełniając PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28. W sytuacji gdy kwota odliczenia nie miałaby pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, może on dokonać odliczeń w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat, licząc od końca roku dochodowego w którym poniesiono pierwszy wydatek. 
 • Z ulgi termomodernizacyjnej możesz skorzystać również po odebraniu dotacji w programie Mój prąd. Cena instalacji powinna zostać pomniejszona o kwotę dotacji w programie, a następnie ujęta w PIT.
Ulga w podatku rolnym
 • Rolnik może ubiegać się o odliczenie 25% kosztów fotowoltaiki od podatku rolnego, jednak nie dłużej niż przez 15 lat.
 • Ulga przysługuje każdemu podatnikowi rolnemu, również takiemu, który rozlicza się na zasadach ryczałtu.
 • Beneficjentami ulgi mogą być osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są: właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, wieczystymi użytkownikami gruntów oraz właścicielami gruntów, które stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 
 • Niewykorzystana kwota ulgi przechodzi na następców podatnika.
 • Aby otrzymać ulgę  należy złożyć wniosek w stosownym urzędzie. Decyzja o przyznaniu ulgi inwestycyjnej wydawana jest przez wójta gminy, burmistrza lub prezydent miasta. Odliczenie fotowoltaiki od podatku jest możliwe dopiero po zakończeniu inwestycji.
 • Rolnicy płacący podatek VAT mogą odliczyć całość podatku VAT od instalacji.
 • W przypadku chęci skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Mój Prąd

Przykład

 • Koszt instalacji 50 000 zł
 • Podatek rolny 2500 zł / Rok
 • Ulga 12 500 zł
 • 5 lat bez podatku rolnego
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem